วันที่สองของกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่สองของการไปเยี่ยมโรงเรียนทางภาคเหนือ -- โรงเรียนใหม่กับฤกษ์ใหม่

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู

เยี่ยมชมโรงเรียน

พักเที่ยง

Video goes here  115525

สิ่งของบริจาค

ล่ำลากันก่อนกลับ

Update September 2019: Classroom Studies