เกี่ยวกับมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ ประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ ชบ8/2562

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000412907 

ผู้ก่อตั้ง คุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ เลิฟเวอร์นิช

มูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ ถือเป็นวิสัยทัศน์ และเป็นความฝันของประธาน และรองประธานมูลนิธิ คุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ เลิฟเวอร์นิช โดยได้รับการสนับสนุน พร้อมคำแนะนำด้านกฎหมายผ่านทนาย และคณะกรรมการดำเนินงาน คุณสุภาภรณ์ ซาร่า แพรซัน พร้อมทั้งทีมงานกฏหมายของคุณสุภาภรณ์ทั้งทีมในจอมเทียน

คุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ เลิฟเวอร์นิช มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา และได้มาพำนักอยู่ในประเทศไทยมา 15 ปีแล้ว ด้วยวีซ่าชั่วคราว ประเภทใช้ชีวิตบั้นปลาย ทั้งสองเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมอยู่ย่านเอกมัย ถนนสุขุมวิท

Chairman, Randy Lovernich and Vice Chairman, Darrell Lovernich with the Foundation logo banner on the very 1st donation event at Ban Na Gu School

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ ส่งเสริม สงเคราะห์ สนับสนุน และบริจาค สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ หนังสือ สื่อการเรียน เครื่องเล่น และสร้างห้องสมุดให้แก่ชุมชน โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือท้องถิ่นที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด  เพื่อสงเคราะห์ และช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ หรือให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลหรือสถานบริการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อดาเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก เกิดจากความเชื่อของเราว่า เด็กที่หิวโหยจะไม่มีสามารถตั้งใจเรียนได้ และเด็กทุก ๆ คนพึงได้รับอาหารที่มีประโยชน์ และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม เรายังเชื่อว่าเด็กทุก ๆ คนพึงได้รับการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และมีสถานศึกษา และสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ และเรายังเชื่อด้วยว่าเด็กทุก ๆ คนพึงได้อ่าน และเรียนรู้ภาษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาธุรกิจสากล 

การบริจาค

มูลนิธิได้เริ่มบริจาคให้กับโรงเรียนชาวเขา 2 โรงเรียนในภาคเหนือ คือ โรงเรียนบ้านนากู่ ในอำเภอสะเมิง และโรงเรียนบ้านแม่แมม ในอำเภอแม่แตง ซึ่งทั้งสองโรงเรียนนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 3 ชั่วโมง

การบริจาคทั้งสองครั้งนี้ มูลนิธิได้มอบสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้คือ หนังสือเรียนกว่า 1,400 เล่ม คู่มือครู หนังสืออ่านเล่นสำหรับห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน (ดินสอ ปากกา สมุด ยางลบ พจนานุกรม สีเทียน) เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ผ้าห่ม หมอน อาหารแห้ง (ข้าวสาร 300 กิโลกรัม น้ำปลา น้ำมันปรุงอาหาร น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง คุกกี้) และกระทั่งลูกฟุตบอลสำหรับกิจกรรมกีฬา

การบริจาคทั้งสองครั้งนี้ อาศัยทุนบริจาคจากคุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ เลิฟเวอร์นิช รวมเป็นมูลค่า 275,000 บาท

ผู้ร่วมสนับสนุน

มูลนิธิโชคดีมากที่ได้โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมบริจาคทั้ง 2 ครั้ง โดยคุณราจัท ชัตเทอร์จี ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานได้จัดทีมจิตอาสา มาช่วยกิจกรรม พร้อมด้วยช่างถ่ายรูป และอาหารกล่อง 130 กล่อง เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เจ้าหนัาที่โรงเรียน ทีมงานของมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ และจิตอาสาของมูลนิธิเอง โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ยังร่วมสนับสนุนห้องประชุม สำหรับการประชุมของทีมงานในการเตรียมงานต่าง ๆ ทั้งยังช่วยจัดหาสิ่งของหายากต่าง ๆ การสนับสนุนครั้งนี้ของโรงแรมเลอเมอริเดียน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในความสำเร็จของกิจกรรมเริ่มต้นของมูลนิธิ

เดินหน้าต่อ

ในอนาคต เราวางแผนไว้ว่าจะกลับไปเยี่ยมเยียน 2 โรงเรียนแรก ที่รับการสนับสนุนจากทางเรา โดยจะแวะเวียนไปเยี่ยมทุก ๆ 6 เดือน เพื่อติดตามดูความคืบหน้าของนักเรียน และปรับแผนการบริจาคต่อไปให้เหมาะสม โดยกำหนดเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านนากู่ และโรงเรียนแม่แมมไว้เป็นที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน โดยทั้งสองวันนั้น เราจะนำอาหารเพิ่มเติมไปมอบให้ ที่โรงเรียนบ้านแม่แมม เราจะให้มีการเสนอราคาก่อสร้างห้องอาบน้ำ (ปัจจุบัน นักเรียนอาบน้ำในลำธาร) การสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการซ่อมพื้นห้องเรียนที่ชำรุด เราจะนำเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวไปมอบให้ด้วย เพื่อนักเรียนใช้เพาะปลูกในสวนเกษตรพอเพียง เพื่อใว้ใช้ประกอบอาหารสำหรับนักเรียนเอง

ในอนาคต เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการสนับสนุนดูแลของมูลนิธิเรา โดยตั้งเป้าไว้ปีละ 1 โรงเรียน และเราจะพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้วย

การหาทุนสนับสนุน

เราได้ตั้งเป้าหมายของมูลนิธิไว้หลายประการ การหาทุนสนับสนุนจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ เรากำลังดำเนินการขอทุนสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งหาผู้ร่วมสนับสนุนที่มีค่านิยมหลักเดียวกันกับของมูลนิธิเรา