กิจกรรมวันแรก เดือนมิถุนายน 2562
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนากู่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงราย

นี่เป็นวันแรกสำหรับกิจกรรมบริจาคของมูลนิธิ พวกเราตื่นเต้นกันทุกคน

ในเดือนสิงหาคม 2562 ทางเราได้รับเอกสาร มีรูปภาพของเด็กนักเรียนถ่ายพร้อมกับหนังสือเรียนใหม่ที่ได้รับแนบมาด้วย ลองเลื่อนไปดูจดหมายสั้นเป็นภาษาไทยที่เด็กนักเรียนได้เขียนไว้ เกี่ยวกับของขวัญที่เขาได้รับ พร้อมได้รูปวาดอันแสนสวย คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพ

เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และเด็กนักเรียน

เราอดไม่ได้ที่จะหลงรักเด็กเหล่านี้

หนังสือเพื่อไปเติมชั้นหนังสือในห้องสมุด

มื้อเที่ยง

ภารกิจถัดไป ห้องครัวโรงเรียน

กิจกรรมสนุกสนานของเด็ก ๆ