กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียน เดือนมิถุนายน 2562

คำบรรยายทั้งไทย และอังกฤษ

โรงเรียนบ้านแม่แมม ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับ มูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

คุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ เลิฟเวอร์นิช ซึ่งเป็นคนพื้นเพเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมาบริจาคสิ่งของจำนวนมากให้กับเด็กนักเรียน โดยบริจาคทั้งหนังสือเรียน อุปกรณ์การเขียน อาหาร รองเท้า ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ

โรงเรียนรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงอายุ 11 ปี เด็ก ๆ เหล่านี้ล้วนมาจากหมู่บ้านในภูเขาพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนมากเป็นชาวกะเหรี่ยง เด็กนักเรียนจะกินอยู่ประจำที่โรงเรียนในระหว่างสัปดาห์ ถนนเข้าสู่โรงเรียน ก็เป็นแค่ถนนลูกรังยาว 9 กิโลเมตร แยกออกจากถนนสายหลัก (สายเชียงใหม่-ปาย) การที่เด็กนักเรียนจะเดินทางไป-กลับทุกวัน จะยากและอันตรายเกินไป คุณครูรสา จึงริเริ่มให้นักเรียนกินอยู่ประจำที่โรงเรียนเมื่อหลายปีก่อน เพื่อนักเรียนไม่ต้องลำบาก และจะได้สามารถตั้งใจเรียนได้เต็มที่ จากความพยายามของคุณครู เด็กนักเรียนจากโรงเรียนหลาย ๆ คน ได้มีโอกาสศึกษาในขั้นสูงขึ้น กระทั่งเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การบริจาคของมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ ร่วมกับผู้สนับสนุน โรงแรมเลอ เมอริเดียน และโครงการ Serve 360 ของเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มูลนิธิจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนอีก ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อดูความคืบหน้า พร้อมกับหาทางสนับสนุนเพิ่มเติม

เราทราบว่าการจัดตั้งมูลนิธิในประเทศไทยนั้น มีกระบวนการยุ่งยากซับซ้อน และต้องขอขอบคุณ ทั้งคุณแรนดี้ และคุณดาร์เรลล์ ที่มุมานะตั้งใจที่จะสร้างอนาคตแก่เด็ก ๆ เหล่านี้ 

โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ทางสมาชิกของ Chiang Rai Exposure ก็ยินดีสนับสนุน เนื่องจากว่าโรงเรียนทั้สองนี้รู้จักคุ้นเคยกับทางเรามานานหลายปี ทางเรายินดีที่จะสนับสนุนโรงเรียน และมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ ในทุก ๆ ทางที่เราสามารถทำได้ หากท่านสนใจที่จะสนับสนุนโรงเรียนสองแห่งนี้ หรือบริจาคร่วมกับมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ กรุณาติดต่อทางเราได้โดยตรง แล้วเราจะช่วยประสานงาน ให้ท่านได้ติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป

จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  INFO@CHIANGRAIEXPOSURE.COM

ภาพถ่ายทั้งหมด ถ่ายโดยทีมงาน