พันธมิตรของมูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์

มิถุนายน 2562

มูลนิธิ เดอะ ทรี ออฟ ไลฟ์ โชคดีจริง ๆ ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ มาร่วมเป็นพันธมิตร สนับสนุนกิจกรรมของเราทั้ง 2 ครั้ง

คุณราจัท ชัตเทอร์จี ผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ และทีมงานของโรงแรม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ในรูปของจิตอาสา ช่างถ่ายภาพ และอาหารกล่อง 130 กล่อง สำหรับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ และจิตอาสาของมูลนิธิ

โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ ยังได้สนับสนุนห้องประชุม เพื่อการเตรียมงานต่าง ๆ ของมูลนิธิ ช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ และยังส่งทีมงานของโรงแรมที่เป็นจิตอาสา มาช่วยกิจกรรมของมูลนิธิทั้งวัน การสนับสนุนของโรงแรมถือเป็นส่วนสำคัญมาก ต่อความสำเร็จครั้งแรกของมูลนิธิเรา

Chiang Rai Exposure เป็นพันธมิตรสำคัญอีกรายหนึ่ง ซึ่งได้นำเรื่องราวกิจกรรมของมูลนิธิไปลงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ทั้ง English Version และ เวอร์ชั่นภาษาไทย